Slöjdstories

Västernorrland

Länsmuseet
Västernorrland

Slöjdstories

Slöjdstories är en vandringsutställning som visas på flera orter i Västernorrland 2016-2017.

Slöjdstories visar slöjd med lokal aura, slöjd som kommer med berättelser och förmedlar ungas tankar om slöjdarvet och slöjden.

Visades på Länsmuseet i Västernorrland
12 november 2016 - 8 januari 2017.

www.slojdstories.se

Utställningsform: Camilla Ed
Foto: Camilla Ed

Scenograf Camilla Ed

mobiltelefon: 070 799 51 77
epost: info@camillaed.com

© 2023 Camilla Ed, All Rights Reserved