Väx!

Kalmar Konstmuseum

Väx!

Sommaren 2015 gjorde Kalmar konstmuseum utställningen:

Väx – om skapandeprocessen och platsen

www.kalmarkonstmuseum.se

där besökarna var välkomna att delta i processen att bygga konstverk tillsammans med konstnärer och pedagoger. Detta var startskottet för att arbeta mer aktivt med unga på Kalmar konstmuseum.


Projektledning: Camilla Ed
Foto: Michelangelo Miskulin


Om den kreativa processen och platsen

Vi blandade skulptur, installation och performance och jobbade med sociala perspektiv och pedagogiska processer.

Lera, textil och överblivet material från staden var utgångspunkt i konstnärernas utforskande och experimenterande.


Scenograf Camilla Ed

mobiltelefon: 070 799 51 77
epost: info@camillaed.com

© 2023 Camilla Ed, All Rights Reserved