Peder Nabo

D-moll är ljusgrönt

Byteaterns kompositör Peder Nabo leker sig in i musikens innersta väsen. Vad är musik? Var kommer den ifrån? Vad betyder den för människan och mänskligheten?

Av och med: Peder Nabo
Regi: Joakim Engstrand
Scenrum och videoanimeringar:
Camilla Ed
Foto: Hanna Engstrand

D-moll är ljusgrönt är en vackert bildskön och musikalisk föreställning där det fantastiska blir vardagligt och det vardagliga blir fantastiskt....