Broar

Ingrid Olterman dans

Broar

Broar handlar om att mötas. Ett rum skapas för lek och för utmaningar. Balansera, gunga eller röra sig igenom och sedan över. Publiken bjuds in och det ges möjlighet till eget utforskande. Om att se, höra och känna sig fram.

2021/2022

Foto: Joakim / Byteatern
Scenografi: Camilla Ed

Besök Ingrid Oltermans webbsida:
Ingrid Olterman Dans

Scenograf Camilla Ed

mobiltelefon: 070 799 51 77
epost: info@camillaed.com

© 2023 Camilla Ed, All Rights Reserved