Ingrid Olterman dans

Broar

Broar handlar om att mötas. Ett rum skapas för lek och för utmaningar. Balansera, gunga eller röra sig igenom och sedan över. Publiken bjuds in och det ges möjlighet till eget utforskande. Om att se, höra och känna sig fram.

2021/2022

Foto: Joakim / Byteatern
Scenografi: Camilla Ed