Scenograf Camilla Ed

Kreativa rum

I utforskandet av utställningsmediet blir ofta platsen för pedagogisk verksamhet den mest kreativa och dynamiska, där mötet med publiken är i fokus. Genom att ibland låta utställningsrummet förvandlas till verkstad, ateljé eller plats för performance vidgas rummet och öppnar för förmedling och fördjupning.

På Kalmar konstmuseum arbetar vi ständigt med att utveckla utställningsmediet.

Jag handleder och håller kurser i utställningsform och rumslig gestaltning.
Projektbaserade arbeten

Utställningsform

Scenografi

Kreativa rum


Med mer än 25 års erfarenhet av många olika uppdrag inom utställningsdesign, produktion, scenografi, konst, offentlig miljö och undervisning är jag beredd på nya utmaningar och berättelser som får det att svänga mellan innehåll, form, förmedling och dialog.
Foto: Ewa Cederstam

Kalmar Konstmuseum

Kalmar konstmuseum arbetar jag
 deltid som utställningsproducent sedan 2015.

Ateljé på Lindöateljéerna i Kalmar.

Projekten presenteras här med olika mängd information och jag välkomnar den intresserade besökaren att kontakta mig för att få reda på mer. Jag svarar gärna på frågor och berättar om tillvägagångssätt.

Scenograf Camilla Ed

mobiltelefon: 070 799 51 77
epost: info@camillaed.com

© 2023 Camilla Ed, All Rights Reserved