Capellagården

sommar- utställning 2018

2018 kurerade jag sommarutställningen på Capellagården, Carl Malmstens skola där trä, keramik, textil och trädgård bildar en dynamisk helhet.

Jag handleder återkommande i utställningsform och rumslig gestaltning på skolan.


Den energi, flit och utforskande av hantverkens möjligheter som mötte mig under mina besök i verkstäderna ingav stor respekt och inspiration.

Curator och handledare: Camilla Ed