Capellagården

Utställningsform

Jag handleder återkommande i utställningsform och rumslig gestaltning på skolan.

Craft House; Vårutställningar 2023 på möbelmässan Furniture fair, Stockholm och på Vida museum, Öland.

Den energi, flit och utforskande av hantverkens möjligheter som mötte mig under mina besök i verkstäderna ingav stor respekt och inspiration.

Curator och handledare: Camilla Ed


Scenograf Camilla Ed

mobiltelefon: 070 799 51 77
epost: info@camillaed.com

© 2023 Camilla Ed, All Rights Reserved