ArkDes

Under Verket

En utställning om Stadshuset
och Ragnar Östberg.

ArkDes
dåvarande beteckning
Arkitekturmuseet 2011-2012

Statens centrum för arkitektur och design, även Arkitektur- och designcentrum eller ArkDes och tidigare Arkitekturmuseet, är ett svenskt centralmuseum för arkitektur och design. Museet ligger på Skeppsholmen i Stockholm i två byggnader som är sammanbyggda med Moderna Museet.