Malmö museer

Människan i mig

En utställning om mänskliga rättigheter utifrån 6 värdeord:

Frihet,
Mod,
Civilkurage,
Respekt,
Medkänsla,
Ansvar.

6 st kända personer presenteras
+ 12 st ungdomar i Malmös "integrationsområden".

Utställningsform: Camilla Ed
Foto: Camilla Ed