Arkitekturmuseet

Under Verket

En utställning om Stadshuset och Ragnar Östberg.
Arkitekturmuseet 2011-2012

Utställningsform: Camilla Ed
Foto: Camilla Ed