Peder Nabo

D-moll är ljusgrönt

”Byteaterns kompositör Peder Nabo leker sig in i musikens innersta väsen. Vad är musik? Var kommer den ifrån? Vad betyder den för människan och mänskligheten?
D-moll är ljusgrönt är en vackert bildskön och musikalisk föreställning där det fantastiska blir vardagligt och det vardagliga blir fantastiskt....

Av och med: Peder Nabo
Regi: Joakim Engstrand
Scenrum och videoanimeringar:
Camilla Ed
Foto: Hanna Engstrand

... I och med föreställningen avslutar Peder Nabo sin 42-åriga kulturgärning i Byteaterns namn och kröner sin karriär med en föreställning där hans eget konstnärskap korsar vägen med vår musikaliska historia.”