Capellagården

Träets tjusning

Träets tjusning i samarbete med Åkrahällskolans träutbildning i Nybro på uppdrag av Capellagården 2018.

Syftet med trä-montern var att locka unga till trä-yrket och ”montern”.

Resultatet av elevernas olika idéer och snickeri blev de 120 cm höga bokstäverna T R Ä och sex bänkar som utstrålar hantverk och känsla för materialet.
Projektet drevs av Capellagården.

Curator och handledare: Camilla Ed