Scenograf Camilla Ed

Pedagogiska rum

I utforskandet av utställningsmediet blir ofta platsen för pedagogisk verksamhet den mest kreativa och dynamiska och där mötet med publiken blir som starkast.

På Kalmar konstmuseum har vi provat olika metoder för förmedling genom bla. Guldpaviljongen och Väx.

I bibliotekens offentliga rum har jag jobbat med utveckling, gestaltning och kommunikation.

Jag handleder och håller kurser i utställningsform och rumslig gestaltning.
Projektbaserade arbeten

Utställningsform

Scenografi

Plats, Konstpedagogik, Undervisning


Med mer än 20 års erfarenhet av många olika uppdrag inom utställningsdesign, produktion, scenografi, konst, offentlig miljö och undervisning är jag beredd på nya utmaningar och berättelser som får det att svänga mellan innehåll, form, förmedling och dialog.

Kalmar Konstmuseum

Kalmar konstmuseum arbetar jag
 deltid med utställningsproduktion och 
pedagogiska utvecklingsprojekt.

Ateljé på Lindöateljéerna i Kalmar.